Medikolife

HİPERTERMİ

Tümör hücrelerinin yapısal farklılıkları, kanser tedavilerinde görülebilen başarısızlığının başlıca sebeplerinden biridir. Oysa hipertermi yönetimi bu dengeyi kanser hastaları lehine değiştirmiştir. Kanser hücre duvarının farklı yapısı nedeniyle kemoterapi ilaçları yeterince bu hücrelerin içine giremez. Kanser hücresinin kaotik damarsal yapısı nedeniyle kemoterapi ilaçları kanserli dokuya yeterince ulaşamaz.

Diğer taraftan bir başka kanser tedavi yöntemi olan Radyoterapi, kanserli hücrelerde oksijen varlığında etkilidir. Kanserli hücreler oksijensiz ortamda bulundukları için radyoterapiye normal hücrelere göre 3 kat daha dirençlidirler.Ayrıca kanser hücrelerinin, normalden farklı elektriksel aktiviteleri ve asit ortamda bulunmaları nedeniyle immün sistem yeterince etkin değildir. Kanser hücrelerinin hücre duvarında bulunan pompalar aracılığı ile kanser hücresine giren kemoterapi ilaçları hücre dışına atılmaktadır. Kemoterapi ve radyoterapinin kanser hücrelerine verdiği zarar, kanser hücrelerince hızla onarılabilmektedir.

Tümör dokusunun ısıtılmasıyla birlikte 39 ºC den başlayarak tümör hücrelerinde değişiklikler görülür. Ortaya çıkan değişiklikleri şu başlıklar altında özetleyebiliriz;

•Tümörün kan akımı artar: Bu artış sonucunda tümöre ulaşan kemoterapi ilacı miktarı da artar.

•Tümör dokusunda oksijeneasyon yani oksijenlenme artar: Oksijenasyondaki artışın sağladığı en önemli yarar; RADYOTERAPİNİN, etkinliğinin artmasıdır. Radyoterapi etkinliğinde 2-5 kat arasında artış olur. Aynı zamanda oksijenasyonun artışıyla bazı kemoterapi ajanlarının etkinliği de artar.

•DNA onarım enzimleri durdurulur: Kemoterapi ilaçlarının kanser dokusundaki en önemli etkileri DNA hasarı yapmalarıdır. Hastaya kemoterapi uygulandığında DNA hasarı oluşsa bile, hücreler bu hasarı onararak yaşamaya devam eder. Ancak normal hücreler hasar gördüğü için sadece yan etki görürsünüz. Hipertermi DNA hasarını onaran enzimleri durdurduğu için DNA onarımı yapılamaz. Böylece uygulanan kemoterapi çok daha etkin hale gelir. Bazı tümörlerde DNA onarımından sorumlu mekanizma en baştan itibaren çok çalışmaktadır ve uyguladığınız tedavilerin çoğunluğu başarısız olur. İşte bu tümörler ilaçlara dirençli olarak değerlendirilirken hipertermi uygulandığında ilaçlara cevap verir.

•Tümöre karşı immün sistemin uyarılması: Isı karşısında protein kaybı başlayan tümör hücreleri bundan korunabilmek için ısıya dayanıklı proteinler sentezlemeye başlar. Bunun amacı, kendisini ısının etkisinden koruyabilmektir. Ancak immün sistemde yani bağışıklık sistemi de bu proteinleri yok etmeye programlanmıştır. Kanser hücresi ısıdan korunmak için protein yaparken bir anda insan vücudunun en elit askerleri olan ‘’doğal öldürücü’’lerin saldırısına uğrar. Bu saldırılar sonucunda immün sistemin alt grup askerleri de uyarılır ve immün sistem tümörü yok etmeye başlar. Bu yöntem ısıyla elde edilmiş doğal aşılama yöntemidir.

•Hücre zarının ısınmasıyla hücre içine ilaç girişinin artması: Hücre zarları yağdan yapılmış ve oldukça sıkı bağlarla hücreyi korumakla görevlendirilmiştir. Ancak ortamdaki ısı artmaya başlayınca hücre duvarı sert dokusunu kaybederek daha jel kıvamına dönmeye başlar ve bağlar gevşediği için hücre içine tüm maddelerin özellikle de kanser ilaçlarının girişleri artar.

Dünyada çeşitli yöntemlerle hipertermi uygulamaları (interstisyal, intraluminal, invazif, perfüzyon, eksternal, tüm vücut) yapılmaktadır. Uygulama tekniği ve biçimine bağlı olarak etkinliği değişen hipertermi uygulamalarında, hem uygulama zorlukları, hem de istenen sonucun alınabilmesi konusundaki eksiklikler doğrudan tümöre odaklanan hiperterminin etkinliğini, tartışılmaz biçimde diğer hipertermi uygulamalarından çok daha öne çıkarmaktadır. Kapasitif Eksternal Lokal Hipertermi yöntemi, istenen en iyi sonucun, en etkin biçimde alınmasını sağlamasının yanı sıra, diğer yöntemlerdeki tüm zorluk, risk ve yan etkileri ortadan kaldırmış olmasıyla tartışmasız en etkin yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alman Kanser Derneği hipertermiyi kanser tedavisinin 4. partneri olarak kabul etmiştir: Cerrahi - Radyoterapi - Kemoterapi – Hipertermi.

Ayrıca yakın gelecekte, geliştirilmekte olan hipertermi ile etkinleşen veya hipertermi ile etki eden ilaç ve tedavi yöntemlerinin kullanıma sunulması ile, lokal hipertermi bu tedavilerin uygulanması için bir şart olacak olup, bu tür tedavileri uygulayacak klinikler için hipertermi cihazlarını, kliniklerinin demirbaşı haline getirecektir.